Ujawnianie tajemnic: Jak kontrola jakości pozwala kontrolować suplementy diety i kosmetyki?

Ujawnianie tajemnic: Jak kontrola jakości pozwala kontrolować suplementy diety i kosmetyki?

 

W erze cyfrowej świat zakupów przeszedł znaczącą transformację. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć konsumenci mogą zapoznać się z szeroką gamą produktów i wygodnie dostarczyć je do domu. Zmiana ta doprowadziła do popularności platform handlu elektronicznego, w tym sklepów internetowych specjalizujących się w kosmetykach i suplementach diety. Kontrola jakości odgrywa ważną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i skuteczności naszych produktów. Dzięki kontroli jakości zapewniamy, że stale ulepszamy nasze produkty i oferujemy produkty o najwyższym standardzie. W tym wpisie na blogu omówimy kluczowe aspekty kontroli jakości w kontekście e-sklepu sprzedającego kosmetyki i suplementy diety.

Czym jest kontrola jakości?

Kontrola jakości obejmuje różne procesy i środki, które są niezbędne do utrzymania integralności produktu, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Każdy krok na drodze kontroli jakości, od pozyskiwania najlepszych surowców po wdrażanie rygorystycznych procedur produkcyjnych i przeprowadzanie dokładnych testów produktów, przyczynia się do dostarczenia produktu końcowego do rąk naszych klientów.

W kolejnych częściach tego artykułu na blogu zagłębimy się w kluczowe elementy kontroli jakości, w tym pozyskiwanie i wybór produktów, weryfikację składników, procesy produkcyjne, testy i analizy oraz pakowanie i etykietowanie. Zbadamy również znaczenie zgodności z przepisami.

Kluczowe elementy kontroli jakości

Wyszukiwanie i wybór produktów

Zdecydowana większość oferowanego asortymentu składa się z naszych własnych produktów marki NZ w sprawdzonej fabryce. Oferujemy również produkty innych marek, ale bardzo starannie dobieramy naszych partnerów. Naszym głównym partnerem jest Swanson, amerykańska marka, która od wielu lat zajmuje się suplementami diety i ma bardzo wysokie standardy jakości. Współpracujemy również z wieloma markami z Europy, głównie w zakresie produktów kosmetycznych.

Należy pamiętać, że nasze produkty nie są testowane na zwierzętach. Pochodzą z Europy, gdzie testowanie na zwierzętach jest zabronione. Dotyczy to zarówno produktu końcowego, jak i samych składników.

Weryfikacja składników

W przypadku produktów marki NZ nasza firma jest odpowiedzialna za dostarczanie składników. Jakość jest najważniejszym wymogiem i współpracujemy tylko z zaufanymi europejskimi dostawcami. Dla każdego składnika posiadamy tzw. certyfikat analizy. Certyfikat ten zawiera wszystkie niezbędne informacje o składniku i jego pochodzeniu. Produkujemy nasze produkty w mniejszych ilościach, aby utrzymać najwyższą jakość surowców.

Procesy produkcyjne

Większość naszych suplementów diety jest produkowana na Słowacji. Współpracujemy również z fabrykami w Czechach i na Węgrzech, ale w mniejszym zakresie. Nasi partnerzy to certyfikowane fabryki. Oferujemy suplementy diety w kapsułkach. Jako opakowania kapsułek używamy hydroksypropylometylocelulozy. Jest to kapsułka roślinna, więc nawet weganie mogą przyjmować nasze kapsułki.

Suplementy diety w tabletkach wymagają innych substancji (takich jak stearynian magnezu lub różne konserwanty, takie jak benzoesan sodu lub butylowany hydroksytoluen). Z tego powodu nasza firma preferuje suplementy diety w kapsułkach.

Nasze kapsułki zawierają wyłącznie składniki aktywne. W przypadku, gdy ze względu na procesy produkcyjne i konsystencję wymagany jest dodatek, używamy krzemionki. Krzemionka jest naturalnym składnikiem, a naukowcy od dawna badają jej działanie. Stwierdzono również pewne korzyści krzemionki dla zdrowia ludzkiego, takie jak jej pozytywny wpływ na objawy osteoporozy, na różne choroby układu krążenia, na problemy układu trawiennego oraz na jakość włosów i paznokci.

produkcyja

Opcje produkcji suplementów diety w kapsułkach

W pełni automatyczna maszyna do kapsułek jest najszybszą, a tym samym najtańszą opcją. Potrzebuje jednak niepotrzebnych i niezdrowych substancji (takich jak wspomniany stearynian magnezu), aby proces produkcji przebiegał bez błędów. Zapewnia to najwyższą wydajność.

Jednak nasza fabryka partnerska pracuje z półautomatyczną maszyną kapsułkującą. Czynnik ludzki jest bardziej zaangażowany w proces. Pracownicy fabryki zapewniają, że proces produkcji przebiega sprawnie i bez zbędnych, niezdrowych, dodanych substancji. Jak wspomnieliśmy powyżej, jeśli musimy dodać środek przeciwzbrylający do głównych składników aktywnych w celu uzyskania konsystencji, używamy krzemionki. Krzemionka to naturalna mieszanina chemiczna krzemu i tlenu, która ma również pewne zalety, o których można przeczytać powyżej. Produkcja przy użyciu półautomatycznej maszyny do kapsułkowania jest wolniejsza, więc koszty związane z produkcją są wyższe. Ponieważ jednak jakość jest naszym priorytetem, wierzymy, że produkcja suplementów diety zawierających wyłącznie korzystne i bezpieczne substancje przynosi oczekiwane efekty dla zdrowia naszych klientów.

 polautomatyczna maszyna kapsulkujaca

Testowanie i analiza

Testowanie i opracowywanie nowych produktów odbywa się w laboratorium. Nasza firma współpracuje z chemikami, aby zapewnić skuteczne połączenie składników aktywnych. Przestrzegamy standardów HACCP, o których można przeczytać poniżej. Są one ściśle związane z testowaniem produktów w celu wyeliminowania zagrożeń.

Pakowanie i etykietowanie

Nasze etykiety i butelki są produkowane w Polsce, ponieważ wspieramy lokalną produkcję. Etykiety zawierają wszystkie ważne informacje, takie jak składniki, zalecane użycie i dawkowanie, podstawowe informacje, numer partii i datę przydatności do spożycia.

etykietowanie

Zgodność z normami prawnymi

Nasze produkty są zgodne z normami prawnymi Unii Europejskiej. Nasze produkty i poszczególne składniki nie są testowane na zwierzętach i są wolne od okrucieństwa. Starannie dobieramy składniki i pracujemy wyłącznie ze składnikami uznanymi za bezpieczne w Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo tych składników gwarantują szeroko zakrojone badania naukowe.

Przestrzegamy standardów HACCP - ale czym one są?

HACCP to skrót od Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to systematyczne podejście do bezpieczeństwa żywności, którego celem jest zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie potencjalnych zagrożeń w procesie produkcji żywności. Kategoria żywności obejmuje również suplementy diety. Standardy HACCP zapewniają ramy dla identyfikacji, oceny i kontroli zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności.

 

Główne zasady standardów HACCP są następujące:

 

Przeprowadzenie analizy ryzyka: identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, które mogą wystąpić na każdym etapie procesu produkcji żywności.

 

Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP): identyfikacja punktów w procesie produkcyjnym, w których można kontrolować lub eliminować zagrożenia. Są to konkretne etapy, w których stosowane są środki kontroli w celu zapobiegania, ograniczania lub eliminowania zidentyfikowanych zagrożeń.

 

Ustalenie progów krytycznych: ustalamy mierzalne kryteria, które muszą być spełnione, aby zapewnić kontrolę w każdym zidentyfikowanym CCP. Krytyczne limity są często definiowane jako konkretne wartości, takie jak czas, temperatura, poziom pH lub właściwości sensoryczne.

 

Ustanowienie procedur monitorowania: wprowadzimy procedury monitorowania CCP w celu zapewnienia ich kontroli. Obejmuje to regularne pomiary lub obserwację limitów krytycznych i dokumentowanie wyników.

 

Określenie działań naprawczych: opracowanie procedur podejmowania działań naprawczych, jeśli monitorowanie wskazuje, że CCP nie jest pod kontrolą. Celem tych działań jest zapobieganie przedostawaniu się niebezpiecznej żywności do konsumentów.

 

Ustanowienie procedur weryfikacji: ustanawiamy procedury weryfikacji, czy system HACCP działa skutecznie. Może to obejmować przegląd dokumentacji, przeprowadzanie audytów i testowanie próbek.

 

Dokumentacja i prowadzenie rejestrów: prowadzimy rejestry dokumentujące system HACCP, w tym analizy ryzyka, CCP, limity krytyczne, wyniki monitorowania, działania naprawcze i działania weryfikacyjne. Posiadamy również zwany Certyfikatem Analizy dla każdego składnika, którego używamy do produkcji naszych produktów. Certyfikat ten zapewnia wiarygodność składnika i wszystkie niezbędne informacje na temat pochodzenia i jakości.

 

Standardy HACCP są powszechnie akceptowane w przemyśle spożywczym i są stosowane w celu zapewnienia produkcji bezpiecznych produktów spożywczych. Zapewniają one proaktywne i zapobiegawcze podejście do bezpieczeństwa żywności, koncentrując się na identyfikacji i kontroli zagrożeń w całym procesie produkcji żywności.

 

Przejrzysta komunikacja

Przejrzysta komunikacja jest niezwykle ważna dla naszej firmy. Informujemy naszych klientów o poszczególnych składnikach naszych produktów. Pracujemy w oparciu o sprawdzone badania. Każdy fakt lub zaleta poszczególnych produktów i składników jest poparta badaniami naukowymi.

Wierzymy, że przejrzysta komunikacja jest podstawą budowania zaufania między klientem a firmą. Informacja jest kluczem do podejmowania decyzji. Naszym celem jest poprawa jakości życia naszych klientów dzięki zaufanym, sprawdzonym produktom.

Komunikujemy się z naszymi klientami na wielu platformach. Wierzymy w dostarczanie wartości i szczegółowych informacji naszym obserwatorom lub klientom.

W stale ewoluującym środowisku e-commerce kontrola jakości pozostaje kluczowym filarem sukcesu w branży kosmetyków i suplementów diety. Wdrażając solidne środki kontroli jakości, zapewniamy bezpieczeństwo, skuteczność i zgodność naszych produktów z przepisami. Każdy krok na drodze kontroli jakości, od dokładnego pozyskiwania i rygorystycznych testów po przejrzystą komunikację z klientami, przyczynia się do budowania zaufania i dostarczania wyjątkowych produktów. W tej dynamicznej branży utrzymanie silnego zaangażowania w kontrolę jakości jest nie tylko koniecznością, ale także drogą do długoterminowego sukcesu i zadowolenia klientów.

Źródła:

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) | FDA

Food supplements | EFSA (europa.eu)

SILICON AND BONE HEALTH - PMC (nih.gov)